Sapat Na At Higit Pa Lyrics

Song Info: Sapat Na At Higit Pa Song name is Sapat Na At Higit Pa sung by Musikatha.

Sapat Na At Higit Pa Lyrics

Wohhh oh oh oh oh oh oh

di mangangamba sa kawalan
pagpapala mo’y laging laan
di matatakot sa panganib
‘pagkat naririyan ka palagi

‘di matitinag sa pagsubok

ang pagsama mo’y tiyak at lubos
‘di mapipigil sa pag-awit
‘pagkat ikaw ay mabuti
‘pagkat ikaw ay mabuti

ikaw ang aking pastol hindi magkukulang

sapat na at higit pa

biyaya mo’y sagana at umaapaw
sapat na at higit pa

sapat na sa lahat kong pangangailangan

higit pa sa lahat kong inaasahan

wala na ngang mahihiling pa

‘pagkat ika’y sapat na
ika’y sapat na at higit pa

Wohhh oh oh oh oh oh oh
di mangangamba sa kawalan
pagpapala mo’y laging laan
di matatakot sa panganib
‘pagkat naririyan ka palagi

‘di matitinag sa pagsubok

ang pagsama mo’y tiyak at lubos
‘di mapipigil sa pag-awit
‘pagkat ikaw ay mabuti
‘pagkat ikaw ay mabuti

ikaw ang aking pastol hindi magkukulang

sapat na at higit pa

biyaya mo’y sagana at umaapaw
sapat na at higit pa

sapat na sa lahat kong pangangailangan

higit pa sa lahat kong inaasahan

wala na ngang mahihiling pa

‘pagkat ika’y sapat na
ika’y sapat na at higit pa

——-instrumental——–

ikaw ang aking pastol hindi magkukulang

sapat na at higit pa

biyaya mo’y sagana at umaapaw
sapat na at higit pa

sapat na sa lahat kong pangangailangan

higit pa sa lahat kong inaasahan

wala na ngang mahihiling pa

‘pagkat ika’y sapat na
ika’y sapat na

ikaw ang aking pastol hindi magkukulang
sapat na at higit pa

biyaya mo’y sagana at umaapaw
sapat na at higit pa

sapat na sa lahat kong pangangailangan

higit pa sa lahat kong inaasahan

wala na ngang mahihiling pa

‘pagkat ika’y sapat na ika’y sapat na

wala na ngang mahihiling pa
‘pagkat ika’y sapat na ika’y sapat na

wala na ngang mahihiling pa
‘pagkat ika’y sapat na

ika’y sapat na at higit pa

Music Video

Leave a Comment