Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas Original Version Lyrics

Song Info: Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas Original Version Song name is Panunumpa ng Katapatan sa Watawat ng Pilipinas sung by National Anthems & Patriotic Songs.

Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas Original Version Lyrics

Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa
Sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos
Maka-tao
Makakalikasan at
Makabansa.

OR

I am a Filipino
I pledge my allegiance
To the flag of the Philippines
And to the country it represents
With honor, justice and freedom
Put in motion by one nation
For God, humanity,
Nature and8
Country.

Music Video

Leave a Comment