Mangha Lyrics – His Life City Church

Song Info: Mangha Song name is English sung by His Life City Church.

Mangha Lyrics

MANGHA

Ang Diyos na lumikha ng langit
Ang Diyos na lumikha ng lupa
Ang lahat umaawit sa himig ng langit

Ikaw na lumikha ng araw
Ang bawat ningning ng buwan at bituin
Ang lahat umaawit

Kamangha-mangha ang Iyong nilikha
Ang puso ko’y umaapaw

Ikaw na lumikha ng dagat
Mga punong nagbibigay kulay
Mga ibong umaawit

Kamangha-mangha ang Iyong nilikha
Ang puso ko’y umaapaw
Kamangha-mangha ang Iyong nilikha
Ang puso ko’y umaapaw

Purihin Ka
Ako’y namamangha
Purihin Ka
Sayo’y namamangha

Ikaw na lumikha ng langit at lupa
Puno ng biyaya’t pag-ibig
Ika’y bumaba upang ako’y tubusin at iligtas

Ikaw ang Messias, ilaw ng buhay
Isinilang ka sa sabsaban
Inialay ang buhay upang ako’y bigyan ng pag-asa

Kamangha-mangha ang Iyong ginawa
Ngayon ako ay malaya
Kamangha-mangha ang Iyong ginawa
Ako’y puspos ng pag-asa

Purihin Ka
Ako’y namamangha
Purihin Ka
Sayo’y namamangha
Hesus, ako’y namamangha
Ikaw ay dakila
Wala Kang katulad

Ang Ngalan Mo’y itataas
Buong langit at lupa
Kami ay sumasamba

Purihin Ka
Ako’y namamangha
Purihin Ka
Sayo’y namamangha

Music Video

Leave a Comment