AAYEN MA Lyrics – Sajjan Raj Vaidya

Song Info: Aayen Ma Song is sung by Sajjan Raj Vaidya.

Aayen Ma Lyrics

हेर त, आएँ म समुद्र पारेर
नौ डाँडा काटेर तिमीकहाँ
बोलायौ तिमीले मनले डाकेर
त्यसैले आएँ म आज यहाँ

हेर त, आएँ म समुद्र पारेर
नौ डाँडा काटेर तिमीकहाँ
बोलायौ तिमीले मनले डाकेर
त्यसैले आएँ म आज यहाँ

हेर त, आएँ म समुद्र पारेर
नौ डाँडा काटेर तिमीकहाँ
बोलायौ तिमीले मनले डाकेर
त्यसैले आएँ म आज यहाँ

हाँ, हाँ, हेर त, आएँ म समुद्र पारेर
नौ डाँडा काटेर तिमीकहाँ (तिमीकहाँ)
बोलायौ तिमीले मनले डाकेर
त्यसैले आएँ म आज यहाँ (तिम्राे अन्तरिक्षमा)

हेर त, आएँ म समुद्र पारेर (लैजाऊ न मलाई पनि, तिम्राे छायामा बस्छु)
नौ डाँडा काटेर तिमीकहाँ (तिमीकहाँ)
बोलायौ तिमीले मनले डाकेर
त्यसैले आएँ म आज यहाँ

Music Video

Leave a Comment