Kimi No Toriko Song Lyrics – Rizky Ayuba

Song Info: Kimi No Toriko Song name is Kimi No Toriko sung by Rizky Ayuba.

Kimi No Toriko Song Lyrics

Ki minno tori ko ni natte
Shimae ba kitto

Kono atsu wa jyujitsu
Suru no motto

Uwasa no dori-min
Ga-wu surenaide

Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
Kono yume wa samete shimae darau na
Aoi kage ga
Yurureru machikato

Kimi no to kimi no tori ko ni natte shimae ba kitto
Kono atsu wa jyujitsu suru no motto

Uwasa no dori-min
Ga-wu surenaide
Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka

Kono yume wa samete shimae darau na

Aoi kage ga
Yurureru machikato

Ki minno tori ko ni natte
Shimae ba kitto

Kono atsu wa jyujitsu
Suru no motto

Uwasa no dori-min
Ga-wu surenaide

Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
Kono yume wa samete shimae darau na
Aoi kage ga
Yurureru machikato

Kimi no to kimi no tori ko ni nattе shimae ba kitto
Kono atsu wa jyujitsu suru no motto

Uwasa no dori-min
Ga-wu surenaide

Dеmo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
Kono yume wa samete shimae darau na

Aoi kage ga
Yurureru machikato

Ki minno tori ko ni natte
Shimae ba kitto

Kono atsu wa jyujitsu
Suru no motto

Uwasa no dori-min
Ga-wu surenaide

Demo kimochi wo tsutaete shimaeba itsuka
Kono yume wa samete shimae darau na
Aoi kage ga
Yurureru machikato

Music Video

Leave a Comment